Facebook Instagram Blog Pinterest

מזוזות

קלף כשר גדול

Secure Payments

₪180.00

משלוח בינלאומי חינם

כל הקלפים הנמכרים ע"י לורה הם כשרים.

הקלפים נכתבו ע"י סופר סת"ם שומר מצוות, מקצועי ומיומן.

"וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך".

על הקלף כתוב בצד אחד המשפט הראשון של השמע המתחיל במילים: "שמע ישראל יי אלהינו".

הקלף צריך להיות מגולגל משמאל לימין כך שהמילה שדי תהיה בצד החיצוני של הקלף.

את הקלף יש להכניס לתוך בית המזוזה.

המזוזה צריכה להיות מקובעת בשליש העליון של המשקוף הימני של הדלת כאשר נכנסים מבחוץ.

בזמן קיבוע המזוזה על המשקוף יש לברך: "ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר קידשנו במיצוותיו

וציוונו לקבוע מזוזה".

מידות: 10 ס"מ/ 4 אינץ'.

Subscribe to newsletter